Giỏ hàng
Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng

BAKER’S COTTAGE

Baker’s Cottage là một trong những thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm bánh cao cấp hàng đầu của Malaysia có truyền thống lâu đời từ những năm 1994. Baker’s Cottage là một công ty con của Tập đoàn Leong Hup Holdings Berhad đã niêm yết trên bảng chính của KLSE – Malaysia